Kosova Wiki
Advertisement


left|30px|Shpjegim Kjo faqe bën kthjellimin e shprehjeve ose të titujve që për bazë kanë fjalën e përbashkët.


Shkronja Zh

·A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N·


Nj · O · P · Q · R · Rr · S · Sh · T · Th · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh·

Shih dhe

  • gjuhën shqipe është një bashkëtingëllore dhe shkronja e tridhjetegjashtë e alfabetit, me të shënohet gërma Zh e madhe e dorës.
  • si em. f. Bashkëtingëllorja dhe shkronja zh. Zh-ja e madhe (e vogël). Zh-ja e dorës (e shtypit).
  • Nga a-ja deri te zh shih tek A.
  • ZH- fjalëform. Parashtesë që bashkohet zakonisht me tema foljore dhe formon folje që kanë kuptim të kundërt me atë të këtyre temave p.sh. zhbëj, zhdredh, zhvesh, zhvlerësoj etj.
Kategoria:Alfabete !

br:Zh (lizherenn) pl:Zh (dwuznak)

Advertisement