FANDOM


Kjo është lista e Ambasadorëve shqiptarë që kanë përfaqësuar Shqipërinë në Poloni:

Nr. Ambasadori Mandati
1. Enver Faja 1992-1998
2. Osman Kraja 1998-2005
3. Sokol Gjoka 2005-2007
4. Florian Çeliku 2007-sot

Shih edhe