FANDOM


Kjo është lista e Ambasadorëve shqiptarë që kanë përfaqësuar Shqipërinë në Rusi:

Nr. Ambasadori Mandati
1. Zef Mazi 1992-1997
2. Template:?
3. Zef Mazi 2002-2007
4. Template:?

Shih edhe