FANDOM


Kjo është lista e Ambasadorëve shqiptarë që kanë përfaqësuar Shqipërinë në Norvegji:

Nr. Ambasadori Mandati
1. Ruhi Hado 2007 - aktiv

Shih edhe