FANDOM


Kjo është lista e Ambasadorëve shqiptarë që kanë përfaqësuar Shqipërinë në Islandë:

Nr. Ambasadori Mandati
1. Ruhi Hado

Shih edhe