FANDOM


Kjo është lista e Ambasadorëve shqiptarë që kanë përfaqësuar Shqipërinë në Danimarkë:

Nr. Ambasadori Mandati
1. Qemal Minxhozi 2002-2005
2. Bardhyl Agasi 2005-2006
3. Afërdita Dalla 2006 - aktiv

Shih edhe