FANDOM


Ky skedar është kopertinë për albume muzike dhe e drejta për të sipas të gjitha gjasave i takon publikuesit të albumit, artistit i cili e realizon atë ose rrjeti i internetit (nëse e keni mar në rrjet). Besohet se përdorimi i figurës me rezolucion të dobët në artikujt e albumeve ose artistëve

  • për të ilustruar albumin ose këngën në fjalë,
  • Wikipedia Shqip, që gjndet në serverët e fondacioit pa profit Wikimedia,

vlerësohet si përdorim i ndershëm nën Ligjin e Shteteve të Bashkuara mbi të drejtën e riprodhimit. Çdo përdorim tjetër i skedarit, në Wikipdiaose gjëtej nënkupton shkeljen e të drejtës për ripdodhim.

als:Vorlage:Albumcover

en:Template:Non-free album cover

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.